Dziękujemy bardzo właścicielom Gospodarstwa rybacko – agroturystycznego „KLOSA” Ligocki Młyn za udostępnienie wnętrz na cele rejestracji